மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையை சுத்தம் செய்த என் எஸ் எஸ் மாணவர்களின் சேவை, தினமணியில் பிரசுரிக்கப்பட்டது

October 05, 2017

மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனையை சுத்தம் செய்த என் எஸ் எஸ் மாணவர்களின் சேவை, தினமணியில் பிரசுரிக்கப்பட்டது

புகைப்படத்தில்: பள்ளி தலைமை ஆசிரியர், மாணவர்கள், மற்றும் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்