எங்கள் பள்ளி என் எஸ் எஸ் மாணவர்களுக்கு காவல் துறையினரால் நடத்தப்பட்ட போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு முகாம்

August 16, 2017

எங்கள் பள்ளி என் எஸ் எஸ் மாணவர்களுக்கு காவல் துறையினரால் நடத்தப்பட்ட போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு முகாம்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள் மற்றும் மதுராந்தகம் காவல் துரையின் உயர் அதிகாரிகள்