எங்களைப் பற்றி

1883 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஹிந்து உயர்நிலைப்பள்ளி ஒரு செம்மையான பாரம்பரியத்தை கொண்டுள்ளது. 1978 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 10 ஆம் தேதி உயர்நிலைப் பள்ளியாக மேம்படுத்தப்பட்டது. இந்த பள்ளி ஏப்ரல் 1, 1964 முதல் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் நிதி உதவி உதவியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 6 முதல் 12 வகுப்புகளில் தமிழை அறிவுறுத்தலின் ஊடகமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

ஒரு கல்வி அறக்கட்டளை இயங்கும் மற்றும் எங்கள் பள்ளி நிர்வகிக்கிறது. எங்கள் பள்ளியை ஒரு கல்வி அறக்கட்டளை நிர்வகிக்கிறது. திரு. நா. சுப்ரமண்யா இந்த அறக்கட்டளையை தலைமை தாங்குகிறார். திரு மு. சுப்ரமணியன் இந்த அறக்கட்டளைக்கு செயலாளர் ஆவார்.

பின்வரும் நபர்கள், இந்த அறக்கட்டளைக்கு தலைவராக பதவியேற்று சேவை செய்துள்ளனர்.

கடந்த தலைவர்கள்
2013 – 2017 ஸ்ரீராம் சுப்ரமண்யா
1988 – 2013 முத்துமாலா ரெட்டி
1988 வரை கே. முத்துலிங்க ரெட்டி

கல்வி அறக்கட்டளை அதே வளாகத்தில் இந்து ஆரம்பநிலை பள்ளி ஒன்றும் இயங்குகிறது. இந்த பள்ளி அங்கீகரிக்கப்பட்டு 1925 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது, மேலும் ஏப்ரல் 1, 1964 முதல் அரசு உதவியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 2017 முதல் திரு. மு. சுப்ரமணியன் இந்த பள்ளிக்கு செயலாளராகவும் அதற்க்கு முன்பு திரு. நா. சுப்ரமணியா இந்தப்பொறுப்பினை ஏற்று சேவைப்பணி ஆற்றி உள்ளனர்.

ஒரு வல்லுநர் குழு கல்வி அறக்கட்டளைக்கு அறிவுரையாற்றி வழிகாட்டுகிறது.

குழு உறுப்பினர்கள்

N. Subramanya
(President)

Sriram Subramanya
(Vice president)

Anu Sriram
(Secretary)

M. Subramanian
(Secretary)

T.P. Ventkataperumal
(Head Master)

A. Dhansekaran
(Member)

S. Umapathy
(Member)